På elevkortet under inställningar kan du lägga till olika elevkategorier för en elev. I verktyg under fliken elevkategorier kan du skapa de olika elevkategorierna.

Se lathund