Vänligen notera att dessa release notes gäller mer generella uppdateringar i systemet. Uppdateringar och anpassningar för enskilda kunder kan fortsatt förekomma, utan att dessa redovisas nedan.   

Senaste uppdatering

Färgmarkering på elevkategorier som visa i lista- Admin kan ge olika elevkategorier färgmarkering så lärare kan skilja på elevkategorierna lättare under "Mina grupper".

Se vem som satt närvarostatus på elev – I schemat kan du se vem som har satt närvarostatusen på eleven genom att klicka på elevens namn i rapportera närvaro-vyn på en lektion.
 
Ta bort enskilda mottagare på nyheter och meddelande- Du kan klicka bort enskilda användare som inte ska få nyheten eller meddelandet om du t ex har en grupp som mottagarval.
 
Lägga till timmar/minuter på programmets inriktning-/fördjupningskurser – Detta kan du göra under verktyg-program, på samma sätt som du lägger in timmar/minuter för programkurserna. Gäller gymnasiet.
 
Slutdatum i betygsvy- Lärare kan se slutdatum på sina grupper i betygsvyn. Gäller gymnasiet.
 
Kartläggning – Två nya samtalstyper med färger (en med 2 färger och en med 4) och tillhörande kommentarsfält som svarsalternativ. Samtalsmallen kan även väljas att visas i elevlista, för att få en sammanställning på t ex en klass.
 
Sätta alla närvarostatusar på framtida lektioner – T ex APL. (Kontakta supporten om ni vill aktivera detta på er skola)
 
Skicka elevens omdöme till vårdnadshavare -Lärare kan från "Mina grupper" göra ett automatiskt utskick på elevens aktuella omdöme till elevens vårdnadshavare. Se lathund 1539 Skicka omdöme till vårdnadshavare. (Kontakta supporten om ni vill aktivera detta på er skola)
 
Fält för engelska på gymnasiearbete – Nu finns det ytterligare ett fält. Ett fält där personalen kan skriva in beskrivning på gymnasiearbetet på engelska. Information från de fältet plockas automatiskt upp när ni väljer utskrift på engelska där gymnasiearbetet ska inkluderas.
 
Anteckningar för gruppen synlig på schemat – Anteckningar som görs på en undervisningsgrupp under ”Mina grupper” kan personal se under fliken ”anteckningar” när de klickar på lektionen i schemavyn på startsidan. 

Alla nivåer av betygskriterier valbara – Lärare kan välja alla nivåer (ECDBA) av betygskriterier när läraren stämmer av mot betygskriterier. (Kontakta supporten om ni vill aktivera detta på er skola)

PMO-fil – PMO-filen finns att exportera i elevadministrationen

Hantera fritids/förskola på klass – I Tjänsteplaneringen kan admin markera om klassen innehåller fritids/förskoleelever, vilket avgör om klassen syns i in- och utcheckningen på startsidan.

Mentorsuppföljning – Mentorsuppföljning finns nu som listtyp i elevlistan

Elevlista – Lisstyp för Globala grupper. Alla skolans elever som är placerad i en global grupp visas i sökresultatet.

Schemat på startsidan – Möjlighet att välja klass eller globala grupper.

Elevkort – Håller man muspekaren på en elevs kurs i översikten ser man undervisande lärare för eleven.