Vänligen notera att dessa release notes gäller mer generella uppdateringar i systemet. Uppdateringar och anpassningar för enskilda kunder kan fortsatt förekomma, utan att dessa redovisas nedan.   

Uppdatering 2019-03-28

Frånvarolista på startsidan
När man håller muspekaren över frånvarande elever i listan på startsidan så visas aktuell närvaro/frånvarostatus för dagens samtliga lektioner.

Infoga fil från Google Drive alt. OneDrive/Teams
I texteditorn, för t ex nyheter, kan man nu infoga filer direkt från Google Drive och OneDrive/Teams.
Google Drive: När fil infogas så kan du samtidigt hantera delningsbehörigheter. Du kan även infoga inbäddade bilder från din Google Drive.
OneDrive: När du infogar en fil från din OneDrive/Teams så kommer filens delningsbehörighet sättas till dokumentet med läsbehörighet.

Administration
Urval även på inriktning, för elever i gymnasiet, i vyn Elevadministration.

Administration
Filter på läsår vid urval för klasshantering i vyn Elevadministration.

 

 

Föregående uppdatering 

Integration 
Uppdatering av integrationer med Googles API:er efter att Google gjort API- ändringar. 

Användarvänlighet
Ihopfällbara widgets på startsidan (nu möjligt att dubbeklicka på bården för att förminska/förstora widget efter behov. Det senast valda sparas vid nästa inloggning. 

Användarvänlighet
Lärare kan nu se, både på elevkort och elevlista, kontakt till vårdnadshavare – under förutsättning att vårdnadshavare valt att ”Visa mina kontaktuppgifter för andra användare” under sina inställningar

Justering (språk)
Justeringar för in- och utcheckning för förskola och fritids med bl a mer enhetliga rubriker

Bug
Till supporten inrapporterade buggar för enskilda användare (berörda meddelas per e-post)