Login

Olika skolor/kommuner har olika inloggningssätt.

När du valt skola i appen så finns det ett frågetecken "?" på inloggningssidan där du kan läsa om hur man loggar in just där.

I Quiculums App kan man logga in på följande olika sätt:

 • Med Mobilt BankID
 • Med Google
 • Med Microsoft
 • Med SSO (Single sign-on)
 • Med Användarnamn och lösenord

Anmäla frånvaro

Viktigt att veta om frånvaroanmälan:

 • Elever över 18 år kan frånvaroanmäla sig själva.
 • Vårdnadshavare kan frånvaroanmäla alla barn man är vårdnadshavare för.
 • Elever över 18 och vårdnadshavare kan anmäla hela dagen eller för varje lektion. Från aktuell dag och max två dagar fram i tiden. 
 • Lärare kan hantera närvaro för alla elever de undervisar eller är mentor för.

Schema 

Behörigheter:

 • Elever kan se sitt schema
 • Vårdnadshavare kan se sina barns schema
 • Lärare ser sitt eget schema man kan välja annan lärare, elev eller sal.

Information på schemat

 • På schemat ser du ämne, start och sluttid och en ikon som visar närvaro.
 • Om läraren lagt ut lektionsplanering så syns det på lektionen i schemat.
 • Du kan även klicka på en lektion för att få mer information.

Kalender (Uppgifter, Läxor, Prov mm)

Olika skolor kan ha olika typer av kalenderhändelser som tex Prov, Inlämning, Läxa osv.

Det läraren väljer att lägga till i kalendern visas för eleven och vårdnadshavare. För att få mer infomation kan man klicka på kalenderhändelsen.

Nyheter

Under nyheter ser du de nyheter som är skickade till dig. Om du klickat på en nyhet så kommer den att visa hela nyheten. Den blir då läst och kommer försvinna från "Olästa". Alla nyhter finns kvar under "Alla" så länge den som publicerat nyheten valt att den ska vara synlig.

Nyheter är information ut från skolan och kan inte besvaras.

Meddelanden

I Appen kan du läsa meddelanden, svara och skicka nya meddelanden.

Elever och vårdnadshavare kan skicka meddelanden till lärare på skolan.

Lärare kan skicka till klasser, grupper och personer i skolan.

Mina inställningar

Under kugghjulet uppe till höger finns "Mina inställnignar".

Under "Konto" kan du logga ut och under "Kontaktuppgifter" kan du ändra ditt mobilnummer och epost. Du även välja om du vill dela dina kontaktuppgifter i klassen och om du vill ha meddelanden till din epost.

Pushnotiser

För att kunna ta emot pushnotiser så måste du godkänna det på din telefon/enhet.
Olika telefonen har olika inställningar för detta.

I iPhone hittar du dessa under: Inställningar - Notiser - Välj Quiculum i listan och aktivera eller avaktivera "Tillåt notiser"

Android kan vara lite olika, men generellt under: Inställnignar - Aviseringar/Appar och aviseringar - Visa appar - Välj Quiculum och markera eller avmarkera "Aviseringar"