Allmän information som vi tagit fram inom branschen.

Inom vår branschorganisation Swedish EdTech Industry arbetar vi gemensamt med att ta fram riktlinjer för hur skolan, vid behov, ska kunna ställa om till undervisning online.

Mer information om detta arbete hittar ni här: Edtechkartan

Skolveket har en webbplats för Skola hemma - ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin

För våra befintliga kunder

Quiculum är ett system som fungerar för elever i klassrummet såväl som i hemmet. Den stora skillnaden består i den mängd information som lärare förväntas ge via systemet när eleven är i hemmet, som annars förmedlats i klassrummet.

Varje huvudman förväntas ta fram sina egna riktlinjer, utifrån den egna kommunens/skolans förutsättningar. Dessa kan med fördel ta i beaktande de riktlinjer som Skolverket arbetar med att ta fram för liknande situationer. 

Våra generella råd

Tillgång till läromedel

Försäkra er om att elever tar med sig fysiskt material hem från skolan, särskilt i de fall motsvarigheter saknas online. 

Använd lektionsplanering i systemet

Beskriv under varje lektion vad eleverna förväntas arbeta med. Detta är viktigt för att lektionerna, i så hög utsträckning som möjligt, ska kunna motsvara lektionerna under en vanlig skoldag.

Lathundar för lärare
Skapa arbetsområde
Koppla arbetsområde till lektionsplanering
Skapa lektionsinfo för ett lektionstillfälle

Anmäl frånvaro som vanligt

Uppmana elever/föräldrar att följa de vanliga (elektroniska) rutinerna vid sjukdom/frånvaro. Detta ger skolan en värdefull överblick, inte minst över elevers sjukfrånvaro. 

Lathund för vårdnadshavare och elever över 18år
Frånvaroanmälan

Fortsätt att kommunicera genom inarbetade kanaler 

Använd funktioner för meddelanden i systemet, Google, Teams, e-post mm som vanligt. 

Lathund för alla användare (observera att mottagaralternativen kan se olika ut beroende på vilken roll du har)
Skapa och skicka meddelande

 

Extra utbildning

I händelse av att skolor uppmanas att stänga sina verksamheter kommer Quiculum att erbjuda webbaserade utbildningstillfällen i hur Quiculum kan användas som system i distansundervisning för att såväl befintliga som tillkommande användare ska kunna känna sig trygga i användningen av systemet.  Dessa tillfällen kommer att kompletteras med filmer och lathundar för att underlätta distansundervisning. 

För skolor som inte har tekniken för att gå online (närvaro, lektionsplanering, betyg mm)

Quiculum har tillsammans med sin driftspartner (QD) beslutat att skolor som inte har system på plats för att kunna gå online med lektionsplanering, närvaro, betyg osv ska få göra detta kostnadsfritt under återstoden av läsåret (fram till och med 30:e juni 2020). Denna period av kostnadsfri användning kommer vid behov att förlängas.  

Vi vill bidra på de sätt vi kan för att svara upp emot skolors behov under dessa extraordinära omständigheter. Vi reserverar oss för att inte kunna ta emot alla förfrågningar.

Klicka här för mer information