Det trygga och flexibla systemet som följer barnen genom förskolan.

Förskoleperioden är en händelserik och intensiv period för de minsta barnen som utforskar sina förmågor. Quiculum är ett stort stöd för pedagoger som vill fånga händelser och lärprocessen på ett enkelt och smidigt sett. Barnen och vårdnadshavarna får snabbt tillgång till barnens digitala portfolio. Kommunikationen förenklas genom egna inställningar som styr flödet per e-post, sms eller via appen.

Trygghet och säkra rutiner omgärdar förskolans verksamhet. Quiculum erbjuder smidiga lösningar för in- och utcheckning av barnen. I enlighet med skolans riktlinjer hanterar Quiculum närvarotider och ändringar som gör det enkelt för vårdnadshavare, pedagoger och skolledning att få en överblick av behoven.

Se översikt