”Allt-i-ett”-systemet som säkerställer kunskapshantering och administration.

Quiculum erbjuder lösningar som tidigare krävt flera olika system för att motsvara skolans behov gällande kunskapshantering och administration. Manuella integrationer system emellan är ett minne blott på de skolor som valt Quiculum i sin helhet.

Quiculum är byggt för att på bästa sätt stämma av elevens lärande mot kunskapskrav och lokala kunskapsmål. Skolverkets bedömningsstöd kan lätt integreras i systemet.

En välutvecklad behörighetsadministration ligger till grund för att den absoluta merparten av skolans dokumentation och kommunikation kan samlas i ett system. Uppdateringar slår igenom i alla delar som berörs av dem. Det gör systemet smidigt för elever, vårdnadshavare och all skolpersonal. För skolpersonal finns stora möjligheter att dela relevant information inom arbetslag och t ex skolhälsoteam, utan att tumma på integritetsskydd och sekretess.

Se översikt