Denna lathund visar hur du ska göra om en elev bara ska vara med på t ex. ett lektionstillfälle av två schemalagda

Se lathund