Denna lathund beskriver hur du kan schemlägga två lektioner som egentligen krockar.

Se lathund