Denna lathund visar hur du kan kopiera scheman från höstterminen till vårterminen. 

Se lathund