Denna lathund visar alternativ för hur lärarana ska låsa betygen vid betygsättning

Se lathund