Hur lägger jag till kurser på studieplanen som saknas?

Det kan du göra för en elev eller för flera samtidigt. Länk till lathund i hur man lägget till kurs på elevs studieplan.

 

Jag har elever som läser Svenska som andraspråk men går i Svenska. Vad behöver jag göra?

Eleven behövar bara ha Svenska som andraspråk i sin studieplan för att det ska komma med i rapporten. Länk till lathund i hur man lägget till kurs på elevs studieplan.

 

Ämnen/kurser har inte rätt SCB-kod, hur ändrar jag det?

Varje ämne/kurs har ett fält där SCB-kod anges. Här är lathund i hur du hittar och redigerar det.