Här finns en lathund som visar hur du hanterar en elev som slutar på skolan

Se lathund