Här finns en lathund som visar hur du kopplar grupper till klass i gruppadministration 

Se lathund