Här hittar du en lathund som visar hur du kopplar elever till studieväg och adderar timplan.

Se lathund