Här finns två olika lathundar för hur du ställer in en lektion. Den första lathunden beskriver hur du ställer in kommande lektioner och den andra lathunden beskriver hur du ställer in en lektion som passerat.

Se lathund

Se lathund