I denna lathund visar vi hur du kan skapa och ta bort en undervisningsgrupp.

Se lathund