Vid schemaläggning i Quiculum kan du behöva skapa avvikelser. Nedan listar vi några vanliga tillfällen då det kan vara lämpligt att använda sig utav avvikelser.

Se lathund - Ta bort händelse/aktivitet för enskild elev eller lärare

Se lathund - Byta lärare på enstaka lektion

Se lathund - Dra och släpp elever, lärare och lokaler på enstaka lektionstillfälle

Se lathund - Tillåt schemakrock

Se lathund - Elev som bara ska vara med på ett lektionstillfälle av två schemalagda