Här hittar du lathundar som beskriver hur du skapar användare.

Skapa användare (lärare)

Skapa användare (elev)

Skapa användare (vårdnadshavare)