Här hittar du en lathund med information om hur du gör för att lägga in betyg för en elev som har fått betygen från en annan skola.

Se lathund