På elekortet under fliken inställningar kan du byta eller lägga till en mentor för elev. 
För att byta eller lägga till mentor för flera elever går du till elevadministration.

Se lathund