På elevens elevkort under fliken studerplan kan du exportera studieplanen.

Se lathund