Här hittar du en lathund för hur du kopplar en lärare till en undervisningsgrupp.

Se lathund