Vill du skapa undervisningsgrupper för kurser kan du ta hjälp av denna lathund.

Se lathund