Här finns en beskrivning för hur du som lärare rapporterar nationella prov. 

Se lathund