Här finns en lathund som visar hur du hanterar NO/SO

Se lathund