Här finns en lathund som visar hur du som vårdnadshavare till barn i förskola anger standardtider för hämtning och lämning.

Till lathund

OBS! Olika förskolor har olika regler för hur tider hanteras.