I verktyg under fliken lokaler kan du skapa nya lokaler och redigera befintliga.

Se lathund